தொடர்பு கொள்க

பஞ்சாயத்து

•    மாவட்ட ஆட்சியர் : திருமிகு. கே.எஸ். பழனிச்சாமி
•    சட்ட மன்ற உறுப்பினர் : திருமிகு. பன்னீர் செல்வம்
•    பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
•    அமைச்சர்கள்
•    முதல் அமைச்சர் : உயர்திரு.; ஜெ.ஜெயலலிதா
•    பிரதம அமைச்சர் : உயர்திரு. மன்மோகன்சிங்
•    குடியரசுத் தலைவர் : உயர்திரு. பிரதிபாபாட்டில்

தொடர்பு கொள்க

பஞ்சாயத்து

•    மாவட்ட ஆட்சியர் : திருமிகு. கே.எஸ். பழனிச்சாமி
•    சட்ட மன்ற உறுப்பினர் : திருமிகு. பன்னீர் செல்வம்
•    பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
•    அமைச்சர்கள்
•    முதல் அமைச்சர் : உயர்திரு.; ஜெ.ஜெயலலிதா
•    பிரதம அமைச்சர் : உயர்திரு. மன்மோகன்சிங்
•    குடியரசுத் தலைவர் : உயர்திரு. பிரதிபாபாட்டில்